Sanktuarium w Gietrzwałdzie
O objawieniach i tożsamości narodowej Warmiaków

Kategorie:  wiejskie   warmińsko-mazurskie  

W 1877 roku rozeszły się wieści o ukazaniu się Matki Bożej na klonie przy kościele w Gietrzwałdzie – zobaczyły ją dwie dziewczynki. Wydarzenie to spowodowało początek ruchu pielgrzymkowego do tej niedużej wsi. Oprócz wymiaru duchowego, miał on też inny – narodowościowy. Warmiakom, którzy mieli okazję rozmawiać z przybyłymi z innych zaborów Polakami, przypominał o ich tożsamości. Ponadto dziewczynki podały, że Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co potraktowano jako znak, by ziemia warmińska pozostała przy Polsce, nie zaś po stronie niemieckiej. Miano o tym zadecydować na plebiscycie przeprowadzonym w 1920 roku i, jak można się domyślić, zdecydowano inaczej.

Historyczna Warmia przez 223 lata była pod panowaniem Krzyżaków, ale potem – przez ponad 300 lat – była we władaniu Rzeczypospolitej. Następnie przez 173 lata należała do państwa pruskiego, potem niemieckiego. Od 1945 roku ponownie jest w granicach Polski. Wracając do objawień, zostały one uznane przez polski kościół, a w związku z licznymi pielgrzymkami świątynię w Gietrzwałdzie powiększono. Dzisiejsze Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to nie tylko rozbudowany w stylu gotyku ceglanego kościół, ale też figura Matki Bożej postawiona w miejscu objawień, Dom Pielgrzyma, stacje różańcowe, źródełko i rozległa kalwaria. Teren sanktuarium jest lekko pagórkowaty i pięknie stąd widać panoramę Gietrzwałdu.

Sprawdź lokalizację