Wodziłki
Molenna staroobrzędowców

Kategorie:  wiejskie   podlaskie  

Tam podobało mi się wszystko. I molenna, i stodoła, i hucuły biegające po drodze. Staroobrzędowcy (nazywani też starowierami) pochodzą z Rosji. Są wyznawcami prawosławia starego rytu tzn. nieuznającego reform cerkwi rosyjskiej z 17 wieku. Wtedy też zaczęli z Rosji wyjeżdżać, chcąc odciąć się od tych zmian. W Polsce osiedlili się głównie na Suwalszczyźnie, zachowując archaiczną rosyjską gwarę i tradycyjne obrzędy liturgiczne.

Wyróżniali się pracowitością, ale i wyglądem – mężczyźni nosili bardzo długie brody. Starowierów obowiązywał zakaz picia alkoholu i, co osobliwsze, herbaty. Palenia tytoniu również;). Modlą się w molennach – tak nazywają swoje świątynie. W przeciwieństwie do cerkwi prawosławnych, mają one bardzo skromny wystrój. Nie ma w nich ikonostasu, a ikony ustawione są na półeczkach. W Polsce jest tylko 7 molenn, a na Suwalszczyźnie – 4. Samych starowierów zaś – około 600. Wielu przez lata uległo asymilacji.

Molenna w Wodziłkach powstała w 1921 roku, a sama wieś – w 1788. Jej założycielami byli właśnie staroobrzędowcy. Ostatnie zdjęcie pochodzi z książki „Polska wielu kultur i religii”, wyd. MUZA SA. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Iwaniec.

Sprawdź lokalizacjęZostaw komentarz:


Komentarze: