Koterka, Tokary
Przedzielono na pół

Kategorie:  lasy   wiejskie   podlaskie  

Tuż przy granicy z Białorusią, nieopodal wsi Tokary, stoi samotnie niebieska cerkiew. Wygląda pośród tych bagien i lasów jak lazur nieba. Nie sposób nie zauważyć jej, jakby odosobnionej i zagubionej w gęstych ostępach drzew. Miejsce, gdzie została wzniesiona, nazwano uroczyskiem Koterka.

W trakcie powojennych zmian granicznych pobliska wieś Tokary została przedzielona – i tak część została w Polsce, a część (wraz z dziewiętnastowieczną cerkwią św. Michała Archanioła) trafiła na stronę radziecką. Po tym podziale cerkiew w Koterce stała się świątynią parafialną i nadal, mimo wyludniania się okolicznych wsi, pozostaje ważnym miejscem dla wiernych prawosławnych. Szczególne obchody odbywają się tutaj w święto Trójcy Swiętej oraz w święto patronalne - 6 listopada.

Nieopodal cerkwi widać biało-czerwony szlaban graniczny. Dalej nie przejdziemy.

Sprawdź lokalizację