Szlak świętej Paraskewy
Łopienka, Górzanka, Polańczyk

Kategorie:  góry   podkarpackie   bieszczady  

„Istnieją takie miejsca, gdzie się wątki splatają jak w punktach kulminacyjnych powieści i czas można oglądać warstwa po warstwie jak słoje drzewa”.

Opuszczamy PKDS i wracamy jeszcze na chwilę w Dolinę Solinki. O Łopience i białej cerkwi z kopią cudownej ikony Matki Bożej pisałam już dość szczegółowo tutaj, ale i w dzisiejszej opowieści ma ona swój udział – w opowieści o szlaku świętej Paraskiewy:-). Termin ten ukuł Adrian Markowski, autor książki „Bieszczady. Dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami” (cytat powyżej pochodzi z tej właśnie książki). Szlak prowadzi częściowo Doliną Solinki, z południa na północ, obejmując trzy ocalałe cerkwie – wszystkie pod wezwaniem jednej świętej, Paraskewy.

W Łopience co roku odbywają się odpusty – tradycję tą przywrócił ksiądz Piotr Bartnik, proboszcz pobliskiej Górzanki. Pierwszy splot…:-). Gdy mamy szczęście go spotkać, opowie nam o historii tamtejszej cerkwi. W świątyni, niczym w Arce Noego (wymowne porównanie A. Markowskiego), mieszkańcy okolicznych wsi składali wszystko, co zdołali uratować z pobliskich opuszczonych cerkwi. Tak samo stało się z wyposażeniem kościoła w Wołkowyi, którego ruina znajduje się w wodach Zalewu Solińskiego.

Ciekawą historię ma ikonostas z cerkwi w Górzance – powstał w 1756 roku, a postacie były płaskorzeźbione. Ówczesnemu biskupowi wydało się to zbyt „łacińskie” rozwiązanie i kazał porozwieszać poszczególne części ikonostasu w różnych miejscach cerkwi. Przywrócono go dopiero staraniem księdza Bartnika. Dawna cerkiew służy obecnie wiernym obrządku łacińskiego.

Około 10 km na północny wschód i znajdziemy się w Polańczyku. Tutaj, w dawnej cerkwi, znajduje się oryginał ikony Matki Bożej z Łopienki. Kolejny splot… Ikona nazywana jest teraz obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości. Pasuje do czułej „Eleusy”:-). Cerkiew powstała w 1909 r. Po przebudowach nie przypomina już bryłą świątyni grekokatolickiej. Pierwotne wyposażenie nie zachowało się.

Grafiki własne.

(2024)