Tradycje Podlasia
Szlak Rękodzieła Ludowego

Kategorie:  wiejskie   podlaskie  

Szlak Rękodzieła ludowego powstał w 1994 r. i skupia takie gałęzie twórczości jak: kowalstwo, garncarstwo, łyżkarstwo i tkactwo. Większość pracowni znajduje się w Czarnej Wsi Kościelnej, która nazywana jest z tego powodu zagłębiem ceramicznym :) 

My, a było to już pięć lat temu, odwiedziliśmy Pracownię Łyżkarską pana Mieczysława Baranowskiego – prawdziwego artysty, który swojego rzemiosła uczył się od najmłodszych lat przy ojcu i kuzynach. Pracownia znajduje się w Zamczysku. Pan Mieczysław stosuje tradycyjne narzędzia i technologie, wydobywając z kawałka drewna prawdziwe cudowności :) Co ciekawe, w okresie międzywojennym prawie każde gospodarstwo w Zamczysku zajmowało  się łyżkarstwem, a wyroby sprzedawano na targach i jarmarkach. Potem drewniane łyżki zostały wyparte przez metalowe i dziś służą raczej za dekorację.

Wspomniana wcześniej Czarna Wieś Kościelna jest nie tylko zagłębiem ceramicznym, ale i kiszonkowym :) W tej położonej w sercu Puszczy Knyszyńskiej wsi znajduje się gospodarstwo rolne Anny i Marka Sienkiewiczów, które specjalizuje się w kiszeniu kapusty i ogórków. Podobno tylko tutaj można dostać jedyną w swoim rodzaju kapustę kiszoną w główce, która została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. My dodatkowo natrafiliśmy na pyszną babkę ziemniaczaną. :)

Gospodarstwo bierze również udział w inicjatywie Wiosek Tematycznych „Puszczańskie Tradycje”, w ramach której organizuje warsztaty kiszenia kapusty (nie muszę pewnie dodawać, że w normalnych czasach).