Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku
Jak wyglądały bojkowskie świątynie?

Kategorie:  góry   wiejskie   podkarpackie   bieszczady  

Przemieszczamy się około 15 km na północ od Mucznego, do Smolnika (pozostajemy cały czas na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu), gdzie znajduje się prawdziwa perełka drewnianej architektury sakralnej Bieszczadów – cerkiew świętego Michała Archanioła.

Jak pisałam ostatnio, Bojkowie byli znakomitymi cieślami. Swoje umiejętności wykorzystywali między innymi właśnie przy wznoszeniu świątyń. Jako że byli wyznania prawosławnego, a po unii brzeskiej – grekokatolickiego, budowali cerkwie. Wiele z nich nie przetrwało masowej akcji wysiedleń. Były niszczone albo, opuszczone, popadały w ruinę.

Nie wszystkie cerkwie w Bieszczadach były bojkowskie. Przykładowo, zachodnie krańce tych gór to obszar przejściowy pomiędzy Łemkowszczyzną i Bojkowszczyzną, a tamtejsze świątynie reprezentują styl wschodniołemkowski (w innych rejonach też bywały różne miejscowe wpływy). Natomiast klasyczne cerkwie bojkowskie dominowały, jeśli mówimy o polskiej stronie Bieszczadów, w południowo-wschodniej części tych gór.

Są drewniane i trójdzielne – dzielą się na przedsionek, nawę i prezbiterium. Mają charakterystyczny łamany dach (zwieńczony ośmio- lub czworobocznymi kopułami) oraz daszek okapowy wokół. Budowniczy wzorowali się na cerkwiach bałkańskich, a także na barokowych kościołach katolickich. Ten wariant cerkwi bojkowskiej jest najbardziej klasyczny i właśnie taką świątynię możemy obecnie zobaczyć w Smolniku1.

Smolnik to mała wieś ulokowana w gminie Lutowiska, niedaleko wschodnich krańców pasma Otrytu, nad potokiem spływającym do Sanu. Od niegdyś smolistych (zabarwionych wyciekami ropy naftowej) kolorów wody potoku wywodzi się być może nazwa osady. Z jej dawnej zabudowy ostała się jedynie cerkiew. Została zbudowana w 1791 r. na miejscu starszej. Spójrz tylko na nią - jest cudna!

W 1951 r. cerkiew została opuszczona, jednak 18 lat później udało się ją wpisać do rejestru zabytków. Niestety, w międzyczasie była dewastowana i rozgrabiana. Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego, a jej wyposażenie nie nawiązuje do dawnego obrządku wschodniego. Ikony, które się zachowały, trafiły do Muzeum-Zamku w Łańcucie i do Muzeum Sztuki Ukraińskiej we Lwowie. Na ścianach cerkwi ostał się fragment polichromii.

Cerkiew w Smolniku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

1 Istnieją jeszcze dwa inne warianty cerkwi bojkowskiej – z prostym kalenicowym nakryciem dachu oraz zbudowane na planie krzyża greckiego, ale o tym nie dziś:-).

(2024)